Budova sokolovny patří neodmyslitelně k obci Zvoleněves. Dle mých informací se stavěla kolem roku 1931. V minulosti zde byl velmi bohatý kulturní život, s mnoha divadelními, kulturními a sportovními aktivitami. Divadelní soupor zde působí dodnes. Pravidelně se zde připravovali sokolové na velké slety. Můžeme být rádi, že budova dodnes stojí, nebo není využita k jiným komerčním účelům nedůstojným její historické hodnoty, jako se tomu stalo v jiných obcích.